Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Prosimy zapoznać się z Regulaminami i Procedurami zamieszczonymi na stronie szkoły pod adresem http://fitelberg.pl/dokumenty/. Będą one obowiązywały od 1 września 2020 r.

W dniu dzisiejszym pod adresem http://fitelberg.pl/informacje-dla-uczniow/ zamieszczamy także plan zajęć na rok szkolny 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z planem. W razie niemożliwości dopasowania grupy z przedmiotów ogólnomuzycznych prosimy o kontakt telefoniczny. Będziemy reagować elastycznie. Każda prośba zostanie przedyskutowana z nauczycielami. W sytuacji tak szczególnej jaką jest stan epidemii, szkoły będą pracowały w różnych systemach. Miesiąc wrzesień z pewnością będzie obfitował w częste zmiany planu w szkołach oświatowych. Prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo ewentualne potrzeby modyfikacji planu zajęć.

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczącej się w naszej szkole, zawarliśmy w regulaminie zapis dotyczący czasowego ograniczenia wstępu opiekunów na teren szkoły. Wiąże się to z warunkami lokalowymi oraz wymogiem zachowania dystansu 1,5 m. między pracownikami, uczniami i opiekunami, zawartymi w wytycznych MEN, GIS i MZ. Wyjątek stanowią jedynie opiekunowie uczniów klas I/6 oraz I/4 PSM I st., którzy mogą wchodzić na teren szkoły z zachowaniem zasady jeden opiekun z jednym dzieckiem oraz przestrzeganiem reżimu sanitarnego.

Niedawno uruchomiliśmy nową stronę internetową. Cały czas będziemy modyfikowali zapisy i dodawali nowe. Niebawem uczniowie i rodzice otrzymają loginy do dziennika elektronicznego MobiReg. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie, po przejściu gruntownego remontu budynku w ramach Termomodernizacji  Państwowych Placówek Szkolnictwa Artystycznego w latach 2018/2019 rozwija się z każdym kolejnym rokiem szkolnym. Dzięki przychylności CEA w Warszawie krok po kroku unowocześniamy naszą działalność.

Mając głęboką nadzieję, że sytuacja epidemiczna zacznie się uspokajać i stopniowo wrócimy do normalności, życzę Państwu udanego i owocnego roku szkolnego 2020/2021. Nowych uczniów witam w naszej szkole i serdecznie zapraszam do przeżycia muzycznej przygody razem z całą społecznością szkoły.

Anna Zawadzka dyrektor szkoły.