Osiągnięcia Uczniów Szkoły

O randze szkoły decydują wyniki dydaktyczne uzyskiwane przez uczniów i nauczycieli.

Każdego roku uczniowie zapisują na swoim koncie wiele znaczących osiągnięć w przesłuchaniach i konkursach na różnych szczeblach, do międzynarodowego włącznie.

Nauczyciele w dowód uznania są wyróżniani odznaczeniami państwowymi i resortowymi, medalami, nagrodami i listami gratulacyjnymi.

Rok szkolny