Pliki do pobrania

INFORMATOR na rok szkolny 2021/2022

Broszura – wersja rozszerzona
Ulotka – wersja skrócona

WNIOSKI

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej I stopnia
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej II stopnia
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy wyższej niż pierwsza I i II stopnia

Kształcenie osób przybywających z zagranicy

Ustawa PRAWO OŚWIATOWE
Zarządzanie Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie