Rekrutacja do szkoły muzycznej

Szkoła muzyczna I stopnia prowadzi kształcenie
wyłącznie muzyczne w dwóch cyklach

Do szkoły I stopnia przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego, na podstawie badań predyspozycji muzycznych i przydatności do gry na instrumencie.

Wiek kandydata : 6-16 roku życia

Ukończenie szkoły I stopnia daje przygotowanie muzyczne, na podstawie którego przeprowadza się egzaminy wstępne do szkół muzycznych II st.).

W szkole prowadzi się naukę gry na instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, obój, fagot, puzon, trąbka, tuba, róg, perkusja.

Szkoła wypożycza niektóre instrumenty.

Zajęcia w szkole muzycznej – wyłącznie muzyczne – odbywają się w godzinach popołudniowych. Każdy uczeń naszej szkoły musi równolegle uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej.

Kwestionariusz wniosku i załącznika będzie dostępny w szkole (p. 13) lub na stronie internetowej szkoły.

Informatory i kwestionariusze do pobrania w zakładce Pliki do pobrania.

Szkoła muzyczna II stopnia prowadzi kształcenie
muzyczne w dwóch wydziałach

Wiek kandydata: do 23 roku życia

Ukończenie szkoły II stopnia daje przygotowanie muzyczne do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty lub wokalisty lub przystąpienia do egzaminów wstępnych na Akademię Muzyczną i podjęcia studiów muzycznych – konieczność posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego w szkole ogólnokształcącej.

W szkole prowadzi się naukę gry na instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, obój, fagot, puzon, trąbka, tuba, róg, perkusja.

Szkoła wypożycza niektóre instrumenty.

Zajęcia w szkole muzycznej – wyłącznie muzyczne – odbywają się w godzinach popołudniowych. Każdy uczeń naszej szkoły musi równolegle uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej.

Na wydział wokalny: ważna opinia nauczyciela wydziału wokalnego.

Kwalifikacja do szkoły II stopnia następuje na podstawie egzaminu wstępnego.

Informatory i kwestionariusze do pobrania w zakładce Pliki do pobrania.

Dokumenty dla kandydatów do szkoły I stopnia

Dokumenty dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza szkoły muzycznej
I stopnia i szkoły muzycznej II stopnia

Dokumenty dla kandydatów szkoły muzycznej II stopnia

Informator I stopień

Informator II stopień

Kształcenie osób przybywających z zagranicy

Wyciąg Ustawy o systemie oświaty Pobierz
Zarządzanie Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Pobierz