Rekrutacja do szkoły muzycznej

REKRUTACJA 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z filmami promującymi poszczególne klasy instrumentów oraz specjalność wokalistyka (II st.).


Szkoła muzyczna I stopnia prowadzi kształcenie wyłącznie muzyczne w dwóch cyklach

Do szkoły I stopnia przyjmowani są kandydaci bez przygotowania muzycznego, na podstawie badań predyspozycji muzycznych i przydatności do gry na instrumencie.

Wiek kandydata : 6-16 roku życia

Ukończenie szkoły I stopnia daje przygotowanie muzyczne, na podstawie którego przeprowadza się egzaminy wstępne do szkół muzycznych II st.

W szkole prowadzi się naukę gry na instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, obój, fagot, puzon, trąbka, róg, perkusja.

Szkoła wypożycza niektóre instrumenty.

Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się w godzinach popołudniowych. Każdy uczeń naszej szkoły musi równolegle uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej.

Kwestionariusz wniosku jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce pliki do pobrania.

Szkoła muzyczna II stopnia prowadzi kształcenie muzyczne w dwóch specjalnościach

Wiek kandydata: do 23 roku życia

Ukończenie szkoły II stopnia daje przygotowanie muzyczne do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty lub wokalisty lub przystąpienia do egzaminów wstępnych na Akademię Muzyczną i podjęcia studiów muzycznych – konieczność posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego w szkole ogólnokształcącej.

W szkole prowadzi się naukę gry na instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, obój, fagot, puzon, trąbka, róg, perkusja.

Szkoła wypożycza niektóre instrumenty.

Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się w godzinach popołudniowych. Każdy uczeń naszej szkoły musi równolegle uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej.

Na specjalność wokalistyka mile widziana opinia nauczyciela tej specjalności, po wcześniejszej konsultacji z kandydatem.

Kwalifikacja do szkoły II stopnia następuje na podstawie egzaminu wstępnego.

Kwestionariusz wniosku jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce pliki do pobrania.