RODO

Facebook

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a w portalu Facebook

 1. Współadministratorem danych osobowych w zakresie ich przetwarzania jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ido@fitelberg.pl oraz pisemnie na adres administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • prowadzenia fanpage’a
  • budowaniu  i utrzymaniu społeczności związanej z profilem
  • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności
  • informowania o naszej aktywności i promowaniu rożnych wydarzeń
 4. Przetwarzaniu podlegają dane, które opublikowałaś/eś na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest konieczne.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal. Dane mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 7. Twoje dane będą przechowywane przez okres istnienia profilu, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy go obserwujesz.
 8. Posiadasz prawo do żądania dostępu od swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również do żądania ograniczenia przetwarzania.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.