RODO

YouTube

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a w portalu Youtube

 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ido@fitelberg.pl oraz pisemnie na adres administratora.
 3. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  • administrowania i zarządzania kanałem na portalu Youtube, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem na portalu Youtube;
  • wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji kanału poprzez kliknięcie ikony„Subskrybuj”, oceny filmu poprzez kliknięcie ikony podoba mi się/nie podoba mi się lub opublikowały swój komentarz pod filmami zamieszczonymi na kanale. Mogą to być następujące kategorie dane:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym YouTube;
  • dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Youtube jest konieczne.
 6. Odbiorcami danych są osoby upoważnione do przetwarzania, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia, podmioty upoważnione z przepisu prawa.
 7. Dane przetwarzane w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzane będą do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania (za wyjątkiem danych statystycznych, które wyświetlane są przez określony czas). Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikających z tych przepisów. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz przestać subskrybować nasz kanał, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze.
 8. Posiadasz prawo do żądania dostępu od swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również do żądania ograniczenia przetwarzania.
 9. Masz prawo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
 10. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.