ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

W związku z niepewną sytuacją epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się bez głównej uroczystości. Uczniowie spotkają się z opiekunami klas 1 września 2021 r. wg ustalonego harmonogramu (HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022). Do szkoły wchodzą tylko uczniowie bez rodziców/opiekunów. Wyjątek stanowią klasy I/6, II/6, III/6 i I/4 PSM I st. – z jednym uczniem przychodzi jeden rodzic/opiekun.

W pierwszej kolejności proszę udać się do wyznaczonych sal na spotkanie z opiekunem klasy, a następnie do nauczyciela przedmiotu głównego w celu ustalenia planu lekcji z instrumentu lub śpiewu.

Pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 15.09.2021 r. o godz. 17:30. Szczegóły zebrania i harmonogram sal wyznaczonych na spotkanie zamieścimy w późniejszym terminie. Ze względu na konieczność przekazania podczas zebrania wymagań edukacyjnych prosimy o obecność rodziców/opiekunów i pełnoletnich uczniów.

Na terenie szkoły nadal obowiązuje reżim sanitarny – pomiar temperatury, osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Anna Zawadzka dyrektor szkoły.