Samorząd uczniowski

Integracji społeczności uczniowskiej służy działalność Samorządu Uczniowskiego, który co roku organizuje m.in. akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej czy wieczór kolęd. Uczniowie zajmują się też redagowaniem gazetki ściennej, zamieszczając na niej aktualności z życia kulturalnego w kraju i w regionie, a także dzieląc się swoimi zainteresowaniami pozamuzycznymi.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły I i II stopnia. Wybierają oni spośród siebie Samorządy klasowe oraz Radę Samorządu Uczniowskiego, którego rola polega na reprezentowaniu uczniów podczas uroczystości i oficjalnych rozmów z Dyrekcją szkoły.

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

Anna Banaś – kl. VI instr. – Przewodnicząca
Filip Rusinowicz – kl. IV instr. – Zastępca przewodniczącej

Julia Janek – kl. VI instr. – Członek Rady
Dawid Kolasa – kl. V instr. – Członek Rady
Zuzanna Okseniuk – kl. II wok. – Członek Rady
Patryk Wiśniewski – kl. III/4 – Członek Rady

Opiekunem samorządu jest Pan mgr Karol Bulanda.