Zastępstwo na czas nieobecności nauczyciela

mgr Karina Paszek

Z powodu nieobecności Pani mgr Kariny Paszek od dnia 2.12.2020 r. zajęcia w zastępstwie poprowadzą Pan mgr Karol Bulanda oraz Pan mgr Michał Schoppa według następującego harmonogramu.

klasa I instr. – LITERATURA MUZYCZNA – mgr Karol Bulanda

gr A – PONIEDZIAŁEK – 19.20-20.05 (!! zmiana !!)
gr B – PONIEDZIAŁEK – 18.30-19.15 (wg planu)


klasa I wok. – DYKCJA I RECYTACJA – mgr Michał Schoppa

CZWARTEK – 18.25-20.05 (wg planu)


klasa I wok. HISTORIA MUZYKI – mgr Karol Bulanda

PIĄTEK – 15.00-16.35 (!! zmiana !!)


klasa II wok. – DYKCJA I RECYTACJA – mgr Michał Schoppa

PONIEDZIAŁEK – 19.20-20.05 (wg planu)


klasa II wok. HISTORIA MUZYKI – mgr Karol Bulanda

PIĄTEK – 16.40-18.25 (!! zmiana !!)


klasa III instr. HISTORIA MUZYKI – mgr Karol Bulanda

PIĄTEK – 15.00-16.35 (!! zmiana !!)


UWAGA!

W przypadku, kiedy na skutek powyższych zmian,  zajęcia indywidualne kolidują z zajęciami zbiorowymi (na czas zastępstwa) -Uczniowie proszeni są o uzgodnienie zmian zajęć indywidualnych z Nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

UWAGA !

Począwszy od miesiąca grudnia zajęcia zespołu wokalnego (klasy II, III i IV PSM II stopnia) prowadzi Pan mgr Michał Schoppa.