HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI

PO ZAKOŃCZONYM ZEBRANIU W KLASIE ZAPRASZAMY DO AULI
NA WYBORY CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI

15 września 2021 r. godz. 17.30

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

CYKL 6 – letni:

          klasa I/6 – aula // A. Dobrakowska

          klasa II/6 – aula // A. Dobrakowska

          klasa III/6 – aula // A. Dobrakowska

          klasa IV/6 – sala kam. A // I. Łuczak

          klasa V/6 – sala kam. A // I. Łuczakka

          klasa VI/6 – sala kam. B // S. Kotyczka

CYKL 4- letni:

          klasa I/4 – aula // A. Dobrakowska

          klasa II/4 – sala kam. B // S. Kotyczka

          klasa III/4 – sala kam. B // S. Kotyczka

          klasa IV/4 – sala kam. B // S. Kotyczka

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

          klasa I instr. + I wok. – sala kam. C // D. Goworek

          klasa II instr. + II wok. sala kam. C // D. Goworek

          klasa  III instr. + III wok. – sala 001 // A. Goj

          klasa  IV instr. – sala 001 // A. Goj

          klasa  IV wok. – sala 102 // K. Bulanda

          klasa V instr. – sala 001 // A. Goj

          klasa VI instr. sala 102 // K. Bulanda