Informacje dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2020-2021


I SEMESTR – 1 września 2020 r. – 23 stycznia 2021 r.
II SEMESTR – 25 stycznia 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.


1 września 2020 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna

1 – 14 lutego – Ferie zimowe

1 – 6 kwietnia – Wiosenna przerwa świąteczna

25 czerwca – Zakończenie roku szkolnego


Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 3 czerwca

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada, 2 stycznia, 4 – 5 stycznia, 4 – 5 czerwca