Kalendarz roku szkolnego 2020-2021

I PÓŁROCZE – 1 września 2020 r. – 23 stycznia 2021 r.

1 września 2020 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna

4 – 17 stycznia – Ferie zimowe


Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 3 czerwca

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada, 2 stycznia, 4 – 5 stycznia, 4 – 5 czerwca

II PÓŁROCZE – 25 stycznia 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

1.03.2021 r. – uruchomienie Biura Rekrutacyjnego

1.03.2021 r. – 2.06.2021 r. – składanie wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej

10 – 21.06.2021 r. –  badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia, oraz egzaminy wstępne do szkoły muzycznej II stopnia

Ważne terminy w II półroczu roku szkolnego 2020/2021

1 – 6.04.2021 r. – Wiosenna Przerwa Świąteczna

20.04.2021 r. – ostateczny termin informowania o ocenach przewidywanych uczniów klas programowo najwyższych

27.04.2021 r. – ostateczny termin wystawiania i wpisywania do dokumentacji ocen uczniom klas programowo najwyższym (dyplomanci PSM II stopnia)

30.04.2021 r. – zakończenie zajęć dla uczniów klas programowo najwyższych (dyplomanci PSM II stopnia)

1 – 3.05.2021 r. – dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych

4.05.2021 r. – konferencja klasyfikacyjna – klasy programowo najwyższe (aula godz. 18:30)

7.05.2021 r. – 27.05.2021 r. – egzaminy dyplomowe

26.05.2021 r. – 9.06.2021 r. – egzaminy promocyjne i końcowe

28.05.2021 r. – konferencja podsumowująca egzaminy dyplomowe (aula godz. 14:00)

2.06.2021 r. – ostateczny termin informowania o ocenach przewidywanych

3.06.2021 r. – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

4 – 5.06.2021 r. – dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

9.06.2021 r. – ostateczny termin wystawiania i wpisywania ocen do dokumentacji

16.06.2021 r. – konferencja klasyfikacyjna (aula godz. 17:30)

25.06.2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Ważna informacja:

Egzamin promocyjny nie będzie przeprowadzany w szkołach artystycznych tylko w przypadku gdy w terminach jego zwyczajowego przeprowadzenia w dalszym ciągu utrzymywane będzie ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych.